Bijeenkomst herinrichting centrum met ondernemers druk bezocht

18 april 2017

Op 11 april organiseerde de gemeente, in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging en KuiperCompagnons, twee bijeenkomsten met ondernemers uit het centrum in Renesse. Onderwerp was een presentatie van de stand van zaken herinrichting Hogezoom en kerkring.

De bijeenkomsten vonden plaats in het Wapen Van Zeeland. Tussen 10.00 en 11.00 uur werden de circa 35 ondernemers aan de Hogezoom bijgepraat over de beoogde herinrichting van deze straat en konden de aanwezigen ook opmerkingen maken dan wel tips meegeven, waarmee de gemeente bij de verdere uitwerking rekening moet houden. Van 11.00 tot 12.00 uur was het de beurt aan de circa 15 ondernemers aan de Kerkring. Ook zij kregen ruimschoots de mogelijkheid om hun visie op de ontwikkeling van dit deel van het centrum van Renesse te geven, waarbij vooral het onderwerp terrassen vaak aan de orde kwam. Hieronder vindt u een impressie van de bijeenkomsten door middel van foto’s van de schetsontwerpen, met daarbij opmerkingen en tips van de ondernemers.

Wij willen de ondernemersvereniging in het algemeen en de ondernemers in het bijzonder danken voor de grote opkomt. Op 23 mei tussen 19.00 en 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis voor alle ondernemers en inwoners van Renesse over de herinrichting van het centrum.

bijeenkomst ondernemers Hogezoom

 

  bijeenkomst ondernemers Hogezoom