Inmetingen centrum Renesse

15 maart 2017

De komende week (van 16 maart tot en met uiterlijk 24 maart) laten we diverse elementen en voorzieningen opmeten in het centrum van Renesse.

Dit alles ten behoeve van de ontwerpen die we momenteel maken voor de herinrichting openbare ruimte, als uitvloeisel van het verkeersplan Renesse. De landmeter zal onder meer de volgende elementen inmeten: Diverse dwarsprofielen van de openbare ruimte in hoogten, drempelhoogten en aangrenzende maaiveldhoogten, hekken, muurtje, urinoirs, KPN en DELTA – kastjes, overkappingen, terrasafscheidingen en parasols. Wij willen een ieder verzoeken om, voor zover noodzakelijk, medewerking te verlenen aan deze inmeting.