Inventarisatie materialen, objecten en voorzieningen centrum

16 februari 2017

Op donderdag 9 februari hebben medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland en KuiperCompagnons een opname gemaakt van alle verhardingen, prullenbakken, bankjes, groen et cetera in het centrum van Renesse.

De inventarisatie is bedoeld als basis voor het opstellen van schetsontwerpen ten behoeve van de herinrichting van het centrum. De eerste gedachtegangen zijn inmiddels al aan het papier toevertrouwd en met de projectgroep gedeeld. Op 22 februari komt de klankbordgroep bij elkaar en kan de brede vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers ook kennis nemen van de eerste schetsontwerpen van onder meer de kerkring en Hogezoom.