Informatiebijeenkomst herinrichting Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg en Vroonweg

14 februari 2017

Op 21 februari tussen 17.00 en 18.30 uur is er op Camping de Brem een informatiebijeenkomst over het project herinrichting Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg en Vroonweg voor direct omwonenden en ondernemers.

Graag willen we de bewoners en ondernemers uit het plangebied op 21 februari 2017 een nadere toelichting geven op de voor- en nadelen van de mogelijke tracés en de afwegingen die we daarbij hebben gemaakt. Tevens zullen we inzichtelijk maken op welke wijze we diverse voorstellen, wensen en aandachtspunten willen verwerken in de verdere uitwerking van het voorkeurstracé.