Gemeente en OVR tekenen convenant Beeldkwaliteitsplan

19 oktober 2017

De gemeenteraad heeft op 28 september 2017 het Beeldkwaliteitsplan centrum Renesse vastgesteld. Doel van de nota is samenhang en kwaliteit in het straatbeeld van het centrum van Renesse te brengen.

De uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan worden toegepast indien burgers en bedrijven een ruimtelijke procedure doorlopen. Er zijn echter ook diverse niet vergunningplichtige werkzaamheden aan panden, gevels, terrassen en in de openbare ruimte. Het convenant biedt ondernemers de ruimte om kosteloos ook deze werkzaamheden te laten beoordelen door de gemeente. De gemeente brengt vervolgens een vrijblijvend advies uit. Hiermee proberen zowel de gemeente als Ondernemersvereniging Renesse (OVR) te bevorderen dat de gewenste eenheid in het straatbeeld zoveel mogelijk wordt nagestreefd