Hoe verder met het verkeersplan?

12 januari 2017

Het afgelopen jaar hebben wij samen met KuiperCompagnons, dorpsraad en ondernemersvereniging het verkeersplan centrum Renesse opgesteld. De raad neemt hierover eind januari 2017 een besluit. Het verkeersplan moet echter nog verder worden uitgewerkt, zodat we in 2018 kunnen starten met werkzaamheden in de openbare ruimte en we zicht hebben op de bijbehorende investeringen.

De komende maanden gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het verkeersplan, ofwel het maken van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. In het plan moet onder meer de toekomstige invulling van de openbare ruimte van de kerkring en het dorpslint van de Hogezoom en omgeving (Watermeterplein, Zoom, Zeeanemoonweg en Oude Moolweg) duidelijk worden. Daarnaast werken we profielen uit voor de direct aangrenzende deelgebieden (zoals de Roelandsweg en Transferium), in het verlengde van de verkeersstudie. Daarom hebben we vier deelgebieden gemaakt (zie hieronder).

Hoe wordt de verkeersstructuur ingepast, waar gaan we verblijven, waar komt de markt, waar gaan we parkeren, waar komt de bewegwijzering (en waar kunnen borden weg), hoe wordt de expeditie geregeld en waar komen de groenstructuren? Indien u als bewoners, ondernemer of recreant van te voren al wensen of suggesties heeft voor de verdere invulling van de openbare ruimte, dan kunt u dat mailen naar ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl. Wij beoordelen dan samen met dorpsraad en ondernemersvereniging welke wensen en suggesties we meenemen in de verdere uitwerking.plangebied verkeersplan
Het plangebied