Foutparkeren Jan van Renesseweg

4 januari 2017

Tijdens de feestdagen is er veelvuldig fout geparkeerd op het stukje Jan van Renesseweg tussen Hogezoom en Zeeanemoonweg. Meerdere mensen hebben ons er op gewezen dat bezoekers op de stoep en zelfs in het gras stonden geparkeerd.

Dit stukje van de Jan van Renesseweg is al wel bestraat, maar nog niet helemaal afgerond. We hebben besloten om het tijdens de feestdagen (als de werkzaamheden even stil liggen) al wel vast tijdelijk open te stellen voor verkeer.

In het ontwerp voor de Jan van Renesseweg zijn er op de plekken waar nu fout geparkeerd wordt paaltjes en natuursteen blokken gepland die het parkeren hier onmogelijk zullen maken. Als alles afgerond is zal het fout parkeren derhalve niet meer optreden is onze verwachting. Deze paaltjes en stenen zijn echter op dit moment nog niet geplaatst. In de oorspronkelijke planning is dit gedacht aan het einde van de realisatieperiode, als al het grond- en straatwerk is afgerond. Ook zullen er dan verbodsborden worden geplaatst, op basis waarvan de handhaving kan plaatsvinden. Er is besloten om in deze fase nog even terughoudend te zijn met handhaving.

Gezien de vele reacties zullen gemeente, KuiperCompagnons en aannemer om tafel gaan en afstemmen hoe we ook in de tijdelijke situatie tot aan oplevering in het voorjaar met het fout-parkeren op dit stukje om gaan. In de komende rustige periode willen we in ieder geval niet te streng met de handhaving zijn. We gaan wel bekijken of het haalbaar/wenselijk is om het plaatsen van de paaltjes, stenen en bebording naar voren te halen.