Sport- en spelvoorziening Renesse

3 augustus 2016

Een half jaar geleden hebben wij de bewoners van de Laône en de Jan Willem Frisoweg geïnformeerd over de aanbesteding, het ontwerp en de realisatie van een sport- en spelvoorziening op het trainingsveld van de voetbalvereniging aan de Laône.

Na verzending van deze brief hebben we diverse brieven ontvangen van c.q. overleggen gevoerd met een vertegenwoordiging van bewoners aan de Laône. Deze vertegenwoordigers hebben aangegeven dat een substantieel deel van de omwonenden liever geen sport- en spelvoorziening wil aan de Laône.
Daarop hebben wij in de stuurgroep Masterplan Renesse nogmaals gesproken over dit project. De stuurgroep, met daarin onder meer de burgemeester, twee wethouders en de voorzitters van de dorpsraad en ondernemersvereniging, heeft het college vervolgens geadviseerd om niet over te gaan tot aanbesteding en realisatie van een sport- en spelvoorziening op het trainingsveld van de voetbalvereniging. Het college heeft dat advies overgenomen.
De angst voor overlast alsmede mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied (in het geval de velden niet meer gebruikt worden) maken dat we in nauwe samenspraak met de dorpsraad en ondernemersvereniging nogmaals op zoek gaan naar alternatieve locaties en soort speelvoorziening. Bovendien wordt er momenteel nieuw speelruimtebeleid opgesteld. Hiervoor staat een enquête open en mogelijk komt hieruit ook bruikbare informatie die van belang is bij een afweging voor een nieuwe locatie. In het speelruimtebeleid wordt een afweging gemaakt van de vraag en het aanbod op basis van demografische gegevens en op basis van de vragen uit de samenleving.

De bewoners van de Laône en Jan Willem Frisoweg ontvangen in de week van 8 augustus een brief met nadere informatie.