Informatieavond herinrichting Jan van Renesseweg

24 augustus 2016

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering.

Het is de bedoeling dat aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V. medio september start met de herinrichting. We werken op dit moment het plan technisch verder uit, tegelijk met de fasering en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Op woensdag 7 september wordt er vooruitlopend op de start van de uitvoering van de Jan van Renesseweg een openbare informatieavond georganiseerd. Deze avond is vooral bedoeld om belangstellenden meer te vertellen over aard van de werkzaamheden, de bereikbaarheid en de fasering. Ook wordt de aanpak voor het’ omgevingsmanagement’ toegelicht, zodat u precies weet wie u kunt bereiken en op welke manier u informatie kunt krijgen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven voor de uitvoering van het werk.

plannen Jan van Renesseweg