Klankbordgroep verkeersplan Renesse goed bezocht

6 juli 2016

Op dinsdag 5 juli is de klankbordgroep verkeersplan Renesse voor het eerst bij elkaar geweest om kennis te nemen van de verkeerstellingen die onlangs in en rond het centrum zijn uitgevoerd.

De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van ondernemers en inwoners van zowel het centrum van Renesse als omliggende gebieden (zoals Renesse Oost en West). De klankbordgroep heeft als taak om tussentijdse resultaten, in de vorm van tellingen, oplossingsrichtingen, (ontwerp)tekeningen en nadere onderbouwingen te toetsen. Afgelopen dinsdag heeft KuiperCompagnons samen met Mobycon uitleg gegeven over de verkeerstellingen die eind april tot medio mei zijn uitgevoerd. Tevens zijn de verkeerstellingen verwerkt in een ‘stroomschema’ om aan te geven wat de verwachte verkeersdrukte wordt in diverse straten en op diverse wegen, indien het verkeersmodel uit het Masterplan wordt uitgevoerd (deel kerkring autovrij en Hogezoom autoluw). De leden van de klankbordgroep hebben kenbaar gemaakt met welke aandachtspunten onze gemeente rekening moet houden in de verdere uitwerking van het verkeersplan om een zo optimaal mogelijk situatie voor inwoners en ondernemers te bereiken. Onze gemeente gaat nu aan de slag met deze input en het verkeersmodel verder uitwerken de komende maanden. Uiteindelijk verwachten we het definitieve verkeersplan, met inrichtingstekeningen, eind 2016 aan ‘het dorp’ te presenteren.