Gebroeders Moerland gaan werkzaamheden Jan van Renesseweg uitvoeren

11 mei 2016

Deze week is de beoordelingscommissie voor de gunning van de werkzaamheden ‘herinrichting Jan van Renesseweg’ bij elkaar gekomen om de aanbiedingen van drie aannemers te beoordelen.

Nadat de commissieleden de aanbiedingen individueel hadden beoordeeld, hebben de drie aannemers dinsdagochtend een toelichting gegeven op hun plan van aanpak en de kansen en risico’s die ze zien bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Vervolgens heeft de beoordelingscommissie, aan de hand van de beoordelingen van de aanbiedingen en presentaties, besloten de opdracht te gunnen aan aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland. Deze firma zal de verdere voorbereiding en uitvoering van de herinrichting Jan van Renesseweg oppakken, in nauwe samenspraak met de gemeente en KuiperCompagnons. Deze laatste partij verzorgt het omgevingsmanagement rondom de voorbereiding en uitvoering van het project.

Volgende week staat er een startoverleg op de agenda, waarbij de planning nader wordt afgestemd. De komende periode benutten we om het voorlopig ontwerp om te zetten naar een definitief ontwerp. Naar verwachting wordt er direct na de zomervakantie, maar voor de start van de werkzaamheden, nog een openbare bijeenkomst gehouden voor alle inwoners en ondernemers in Renesse.