Website Masterplan Renesse online

7 maart 2016

Sinds 7 maart 2016 is de website voor het Masterplan Renesse online. De gemeenteraad heeft in december 2015 het Masterplan vastgesteld. Dat betekent dat nu duidelijk is binnen welke kaders de ontwikkeling van Renesse en omgeving de komende 20 tot 30 jaar gaat plaatsvinden. We gaan de komende jaren aan de slag met het verder uitwerken en uitvoeren van diverse projecten.

Om bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en toeristen zo snel en veel mogelijk te kunnen informeren, hebben we besloten een speciale website te maken rondom de uitvoering van het Masterplan Renesse. U vindt op deze website onder meer contactgegevens, een agenda, nieuwsberichten en informatie over de diverse projecten die binnen het Masterplan Renesse in ontwikkeling zijn. Overigens wordt de informatie over de projecten de komende weken verder aangevuld.

Naast het verstrekken van informatie willen we de website ook gebruiken voor interactie met direct betrokkenen bij een project. We starten een ‘proef’ in het kader van het project herinrichting Jan van Renesseweg. Het is de bedoeling dat we de komende weken een schetsontwerp en/of voorlopig ontwerp op de website publiceren, waarop u kunt reageren. Meer informatie vindt u op de projectpagina voor de Jan van Renesseweg.

We zullen de komende maanden bezien of de nieuwsbrieven die we regelmatig verzenden in de huidige vorm blijven bestaan of dat we alle informatie via deze website delen. Wil je hierover je mening kwijt? Deel hem via het contactformulier!