Verkeerstellingen

15 februari 2016

Onze gemeente laat in de periode eind april tot medio mei (inclusief Pinksteren) op diverse punten rond het centrum verkeerstellingen uitvoeren, zowel voor gemotoriseerd verkeer als fietsers.

Met de tellingen worden objectieve gegevens verzameld, die vervolgens geanalyseerd worden. Deze informatie is belangrijk voor het toetsen van het beoogde verkeersplan. Tevens wordt dit voorjaar op een aantal momenten de parkeerdruk voor fiets parkeren geïnventariseerd, zodat we weten op welke plaatsen (extra) voorzieningen nodig zijn.