Aanpassingen ontwerp Jan van Renesseweg

12 oktober 2016

Op 7 september 2016 hebben we een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd voor het project herinrichting Jan van Renesseweg. Tijdens deze bijeenkomst hebben we aangegeven dat er nog enkele aanpassingen gedaan zouden worden in het ontwerp, in het licht van het beschikbare budget, de uitkomsten van het vergunningentraject en de input vanuit de bewoners en ondernemers langs de Jan van Renesseweg.

De aanpassingen zijn onlangs doorgenomen met de dorpsraad en ondernemersvereniging. We hebben gekozen om een aantal inrichtingselementen te laten vervallen (onder meer enkele speeltoestellen en het uitkijkpunt op de duinweide) en de materialisatie op enkele punten aan te passen (zoals zitelementen, bruggetjes en lichtmasten). Gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging zijn er van overtuigd dat met deze aanpassingen de doelstellingen en ambitieniveau dat we willen bereiken met de herinrichting van de belangrijkste route naar het strand goed overeind blijven. De Gebr. Moerland B.V. zijn op maandag 19 september gestart met de eerste werkzaamheden.

Begin 2017 organiseren we nog een openbare informatiebijeenkomst, waarin we de aanpassingen nader toelichten en de stand van zaken van de herinrichting aan de orde stellen.