Rotonde Transferium

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 heeft de gemeenteraad per amendement besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2021 een onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een rotonde bij de ingang van het Transferium.

De gemeenteraad wil uiteindelijk eind 2021 een besluit nemen over het al dan niet realiseren van een rotonde, het ontwerp en daarmee gepaard gaande kosten. Wij starten daarom de eerste maanden van 2021 met een ‘quick scan’ in de omgeving van de rotonde om te bezien welke aandachtspunten er zijn bij de verdere ontwikkeling van de rotonde. Vervolgens zullen we een aantal varianten schetsen en daarvan de kosten in beeld brengen.

Uiteindelijk zal de voorkeursvariant ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.