Kerkring Renesse

In de zomer van 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Eind 2017 en begin 2018 hebben wij vervolgens al met diverse bewoners en ondernemers overleg gevoerd en een voorlopig ontwerp voor de Kerkring gemaakt.

Dat proces gaan we in 2021 weer oppakken.

Het plangebied betreft de Kerkring in Renesse, zoals door KuiperCompagnons en onze gemeente al aangehouden bij het opstellen van het voorlopig ontwerp, dat dateert van mei 2018. De gemeenteraad heeft een bedrag van € 1.500.000 ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit plangebied.

We starten in de eerste maanden van 2021 met een beoordeling van het voorlopig ontwerp van mei 2018 en actualiseren dit plan. Vervolgens zullen we op een nader te bepalen wijze (en rekening houdend met de corona maatregelen) in overleg gaan met de belanghebbenden in het plangebied, waaronder exploitanten van horeca en detailhandel. Het is de bedoeling om in mei 2021 een definitief ontwerp op te leveren, waarna we een aanbesteding starten. We hopen het werk begin juli 2021 te gunnen, zodat de feitelijke werkzaamheden medio oktober 2021 kunnen starten. Het streven is dan om rond Pasen 2022 het werk af te ronden, hoewel de omvang en complexiteit van het plangebied wel een aandachtspunt zijn voor de planning.