Hogezoom deel 3 / Kruising Roelandsweg-Transferium

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.

Het plangebied Hogezoom deel 3 betreft het gedeelte vanaf het nieuw aangelegde Dorpspodium (Watermeterplein) aan de Hogezoom tot aan de rotonde bij horecavoorziening Helder. Voor deze herinrichting is € 500.000 beschikbaar. De kruising van de Roelandsweg met het Transferium is een upgrading van de ingang voor het autoverkeer naar het Transferium en daarvoor is € 70.000 beschikbaar.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 de definitieve ontwerpen voor deze deelgebieden af te ronden, zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de uitvoering.