Herinrichting parkeerterrein Laone

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering van november 2020 besloten tot herinrichting van het parkeerterrein aan de Laone te Renesse, inclusief de sloop van de opstallen van s.v. Renesse. De herinrichting is gepland voor 2021.

De raad heeft in totaal € 250.000 vrijgemaakt voor het project.

Het parkeerterrein heeft circa 140 parkeerplaatsen, waarvan er 24 zullen reserveren voor de bewoners van de Tiny Houses (op het voormalige hoofdveld van s.v. Renesse). Het parkeerterrein verkeert in een vrij goede staat van onderhoud en is functioneel ingericht. De gemeente is sinds kort ook weer eigenaar van de opstallen van de voormalige sportvereniging, gelet op afspraken die hierover zijn gemaakt bij de privatisering van het terrein met gebouwen.

De komende periode gaan we beoordelen of we de opstallen zo spoedig mogelijk kunnen slopen en de verdere uitgangspunten voor de herinrichting van het parkeerterrein uitwerken. Daarbij zullen we ook aandacht hebben voor het ‘parkeerregime’ en afwegen of we overgaan tot invoering van bewoners- en/of betaald parkeren.

We hanteren grofweg de volgende planning (2021):

  • 1e kwartaal: uitgangspunten notitie en schetsontwerp
  • 2e kwartaal: definitief ontwerp
  • 3e kwartaal: voorbereiding op de uitvoering
  • 4e kwartaal: uitvoering herinrichting