3 augustus 2016

Sport- en spelvoorziening Renesse

Een half jaar geleden hebben wij de bewoners van de Laône en de Jan Willem Frisoweg geïnformeerd over de aanbesteding, het ontwerp en de realisatie van een sport- en spelvoorziening op het trainingsveld van de voetbalvereniging aan de Laône.
Lees verder

29 juli 2016

Wethouder v.d. Berg brengt bezoek aan horeca Renesse

Op woensdag 27 juli heeft wethouder Wout v.d. Berg een bezoek gebracht aan zes horeca ondernemingen in Renesse, van discotheek tot bakkerij met aanvullende horecavoorzieningen.
Lees verder

6 juli 2016

Klankbordgroep verkeersplan Renesse goed bezocht

Op dinsdag 5 juli is de klankbordgroep verkeersplan Renesse voor het eerst bij elkaar geweest om kennis te nemen van de verkeerstellingen die onlangs in en rond het centrum zijn uitgevoerd.
Lees verder

24 juni 2016

Herinrichting Jan van Renesseweg: plaatsen proefvlakken

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond, op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen voor de uitvoering.
Lees verder

19 mei 2016

LEO BBB opent haar deuren

Op 1 juli 2016 opent LEO BBB (Bed, Breakfast & Bikeguide) haar deuren. De afgelopen maanden heeft eigenaar Leo Lemsom hard gewerkt aan het ‘ombouwen’ van een deel van zijn voormalige bouwbedrijf aan de kerkring naar een pension, gericht op fietsers.
Lees verder

19 mei 2016

Presentatie aan dorpsraad

Op 18 mei 2016 heeft Ricardo de Winter tijdens de openbare dorpsraadbijeenkomst namens de gemeente Schouwen-Duiveland een prestentatie gegeven over de stand van zaken uitvoering projecten Masterplan Renesse.
Lees verder

17 mei 2016

Bezoek aan Jumbo Veghel

Op 13 mei 2016 hebben medewerkers van de gemeente, wethouder Verseput, burgemeester Rabelink en vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en dorpsraad Renesse een bezoek gebracht aan de Jumbo te Veghel.
Lees verder

11 mei 2016

Gebroeders Moerland gaan werkzaamheden Jan van Renesseweg uitvoeren

Deze week is de beoordelingscommissie voor de gunning van de werkzaamheden ‘herinrichting Jan van Renesseweg’ bij elkaar gekomen om de aanbiedingen van drie aannemers te beoordelen.
Lees verder

3 mei 2016

Raad besluit over Wet voorkeursrecht ‘De Dreef’

De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 het Masterplan Renesse vastgesteld en tevens financiële middelen beschikbaar gesteld om de primaire gemeentelijke doelstellingen op de locatie Dreef en omgeving te realiseren: verbetering infrastructuur en openbare ruimte op en rond de Dreef.
Lees verder

26 april 2016

Start verkeerstellingen

De komende drie weken vinden er verkeerstellingen plaats in en rond het centrum van Renesse. Via speciale meetapparatuur worden gemotoriseerde voertuigen geteld, zodat we over een aantal maanden de verkeersstromen in beeld hebben.
Lees verder

21 april 2016

Voorlopig ontwerp herinrichting Jan van Renesseweg

Tot en met 1 mei 2016 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting Jan van Renesseweg. Het voorlopig ontwerp is de basis voor de aanbesteding van de werkzaamheden, die in de periode eind september 2016 tot en met half april 2017 moeten plaatsvinden.
Lees verder

14 april 2016

Sloop Strandkerk start na Pinksteren

Binnenkort zal onze gemeente eigenaar worden van de Strandkerk, gelegen tussen de Hoogenboomlaan en de Vroonweg. Aangezien dit bouwwerk al jaren een doorn in het oog is van zowel inwoners, ondernemers, bezoekers als gemeentebestuur gaan we zo spoedig mogelijk over tot sloop van de Strandkerk.
Lees verder