Evenemententerrein aan Roelandsweg van de baan

19 juli 2017

Na een grondige analyse van de voor- en nadelen en de financiele consequenties van een specifiek evenemententerrein aan de rand van de Roelandsweg (naast het Transferium) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten niet over te gaan tot de aanleg van een dergelijk terrein.

Het college overweegt dat de kermis in het centrum blijft, dat er te weinig duidelijkheid is over het aantal en de aard van de evenementen op een speciaal evenemententerrein, dat geluidsoverlast voor de nabij gelegen woning en camping moeilijk voorkomen kan worden en dat de hoge kosten niet in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten.