Start verkeerstellingen

26 april 2016

De komende drie weken vinden er verkeerstellingen plaats in en rond het centrum van Renesse. Via speciale meetapparatuur worden gemotoriseerde voertuigen geteld, zodat we over een aantal maanden de verkeersstromen in beeld hebben.

Met deze gegevens gaan we het verkeersplan voor het centrum en de toegangswegen er naartoe nader uitwerken. We kiezen bewust voor deze drukke periode met de meivakantie, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Aansluitend zullen medewerkers van KuiperCompagnons en leden van de dorpsraad en ondernemersvereniging ook het aantal en de locatie van fietsen in beeld brengen, zodat we ook het fietsparkeren in de (nabije) toekomst beter kunnen faciliteren. Tijdens de totstandkoming van het Masterplan Renesse hebben veel ondernemers en inwoners aangegeven dat er te weinig mogelijkheden voor fietsenstalling zijn.