Zeeanemoonweg-De Zoom en 2e ontsluiting Transferium

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor de projecten Zeeanemoonweg/De Zoom en doorsteek Transferium/centrum.

De omgeving van de Zeeanemoonweg en De Zoom worden ingericht conform de uitgangspunten in het centrum plan, aansluitend op het nieuwe appartementencomplex aan de Zeeanemoonweg. De doorsteek van Stoofweg naar Transferium moet ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van het verkeer dat het centrum in wil rijden al bij voorbaat op het Transferium parkeert. Hierdoor wort het centrum ontlast en kunnen we alvast werken aan de doelstelling om voetgangers en fietsers in het centrum hoofdgebruiker te laten zijn en de auto te gast.

Stand van zaken januari 2018

In december 2017 hebben we een voorzichtige start gemaakt met de herinrichting van de Zeeanemoonweg/De Zoom en de Tweede ontsluiting Transferium.

Voor wat betreft de herinrichting van de Zeeanemoonweg en De Zoom hebben we KuiperCompagnons opdracht gegeven om het ontwerp, dat deel uitmaakt van het centrumplan, nog een stapje verder uit te werken. We hebben daarbij afgesproken dat we voor afronding van de ontwerpwerkzaamheden nog een informatieavond organiseren voor direct omwonenden en ondernemers in en rond het plangebied. We hopen het ontwerp in het voorjaar van 2018 op te leveren, zodat we in net najaar van 2018 het werk kunnen uitvoeren.

Op dit moment wordt er een ontwerp gemaakt voor de Tweede ontsluiting naar het Transferium. Uitgangspunt vormen de plangrenzen, zoals hieronder op tekening aangegeven tussen de zwarte ‘sterretjes’. Bij het ontwerp moeten we rekening houden met de toekomstige situering van de Jumbo en bevoorrading van de supermarkt en eventuele kleinschalige detailhandel op deze locatie.  Ook is de aansluiting op het huidige voet- en fietspad een uitdaging.