Tweede Ontsluiting Transferium

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor het project doorsteek Transferium/Stoofweg.

De doorsteek van Stoofweg naar Transferium moet ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van het verkeer dat het centrum in wil rijden al bij voorbaat op het Transferium parkeert. Hierdoor wort het centrum ontlast en kunnen we alvast werken aan de doelstelling om voetgangers en fietsers in het centrum hoofdgebruiker te laten zijn en de auto te gast.

Stand van zaken augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli het ontwerp voor de Tweede Ontsluiting Transferium vastgesteld (zie hieronder). Er is sprake van een groen inrichting van het gebied. Per saldo zullen er circa 50 parkeerplaatsen worden toegevoegd nabij de toegang naar het Transferium.

Om daadwerkelijk een tweede toegang te kunnen maken naar het Transferium vanaf de Stoofweg is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. De procedure ziet alleen op de tweede ontsluiting, het huidige voet- en fietspad, het nieuw aan te leggen parkeerterrein en de groene inkleding en nadrukkelijk niet op de verplaatsing van Jumbo en aanverwante zaken. De ruimtelijke procedure start het derde kwartaal van 2018. De directe bewoners aan de Stoofweg ontvangen een brief, indien er een mogelijkheid tot inspraak start.

ontwerp 2e ontsluitingsweg

klik op kaart voor een vergroting

Stand van zaken mei 2018

Op dit moment wordt er een ontwerp gemaakt voor de Tweede ontsluiting naar het Transferium, die zuidelijk van het huidige voet- en fietspad en ten noorden van manege Grol moet komen. Bij het ontwerp moeten we rekening houden met de toekomstige situering van de Jumbo en bevoorrading van de supermarkt en eventuele kleinschalige detailhandel op deze locatie.  Ook is de aansluiting op het huidige voet- en fietspad een uitdaging. Het is de bedoeling om in juli het bestemmingsplan te wijzigen, na de zomer het werk aan te besteden en begin 2019 tot uitvoering over te gaan.