Rotonde Helder

Eind 2017, begin 2018 zal aannemer de Bokx, aansluitend aan de werkzaamheden aan de Hogezoom, de rotonde nabij horecavoorziening Helder opknappen.

De herinrichting van deze rotonde is vooral noodzakelijk vanuit verkeersveiligheid, maar ook de uitstraling van de rotonde zal door de werkzaamheden verbeteren. Er is aandacht voor onder meer rijrichtingen, opstelplaatsen voor voertuigen en zichtlijnen voor fietsers en voetgangers. Het budget is een kleine 300.000 euro. Het is de bedoeling de werkzaamheden voor Pasen 2018 af te ronden.

Stand van zaken januari 2018

Aannemer de Bokx gebruikt de eerste weken van 2018 om de werkzaamheden aan de Hogezoom, ten westen van de Rotonde Helder, af te ronden. Naar verwachting kan de aannemer dan eind januari starten met de herinrichting van de rotonde. Het ontwerp is in de laatste weken van 2017 verder uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid probeert de gemeente ook het ‘woud’ aan verkeersborden op en rond de rotonde wat terug te brengen. We werken in ieder geval aan een specifiek soort bewegwijzering, die we ook in andere projecten, waaronder de Tuin van Renesse, willen inzetten. Verder krijgt de ‘middenstip’ van de rotonde ook een upgrading en zal deze een groene uitstraling krijgen.

Indien delen van de rotonde niet of minder goed bereikbaar zijn voor het verkeer, dan geven wij dat middels bebording tijdig aan voor alle gebruikers.