Hogezoom deel 1 en 2

Het plangebied betreft de Hogezoom, vanaf de rand van de Kerkring tot en met de ingang van de Jan van Renesseweg (deel 1 en 2). De gemeenteraad heeft een bedrag van ruim € 1.200.000, inclusief voorbereidingskosten, ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit gebied.

In de zomer van 2017 heeft ons college het integrale ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Het eerste deel van 2019 gebruiken we om het ontwerp voor het plangebied van de Hogezoom een slag verder te brengen richting een definitief ontwerp, op basis waarvan we in het voorjaar een aanbesteding starten. Het werk kan in de periode half oktober 2019 tot Pasen 2020 uitgevoerd worden.

Stand van zaken januari 2019

Eind 2018 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland opdracht gegeven aan KuiperCompagnons om het definitieve ontwerp voor de Hogezoom deel 1 en 2 uit te werken.
De eerste stap van het ontwerpproces is nog voor de kerstdagen gezet via een startbijeenkomst met dorpsraad en ondernemersvereniging, met aansluitend een ‘schouw’ van de huidige situatie aan de Hogezoom. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals duidelijk geworden dat het vooral aan groenelementen ontbreekt in de Hogezoom.

Op 17 januari hebben medewerkers van de gemeente en KuiperCompagnons vervolgens een ‘werkbezoek’ gebracht aan horecaondernemers en exploitanten van detailhandel zaken. Aan de hand van het voorlopig ontwerp hebben ondernemers de kans gekregen om aandachtspunten en wensen, zowel in het algemeen als specifiek ter plaatse van hun onderneming, aan te kaarten bij de gemeente. De komende weken wordt een concept definitief ontwerp uitgewerkt, waarbij we zoveel mogelijk input van de betrokken ondernemers meenemen.

Eind februari, begin maart koppelt de gemeente de uitkomsten van het ontwerp terug aan de ondernemers. In april volgt een presentatie van de plannen voor het gehele dorp.