Hogezoom deel 1 en 2

Het plangebied betreft de Hogezoom, vanaf de rand van de Kerkring tot en met de ingang van de Jan van Renesseweg (deel 1 en 2). De gemeenteraad heeft een bedrag van ruim € 1.200.000, inclusief voorbereidingskosten, ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit gebied.

In de zomer van 2017 heeft ons college het integrale ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Het eerste deel van 2019 gebruiken we om het ontwerp voor het plangebied van de Hogezoom een slag verder te brengen richting een definitief ontwerp, op basis waarvan we in het voorjaar een aanbesteding starten. Het werk kan in de periode half oktober 2019 tot Pasen 2020 uitgevoerd worden.