Herinrichting parkeerterrein Oude Moolweg

Op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg, aan de achterzijde van Vronenburg, is sprake van achterstallig onderhoud. Bovendien wordt er aan de Zeeanemoonweg in 2017/2018 een appartementencomplex met detailhandel gebouwd, waarbij een parkeervraag ontstaat.

In het kader van de ontwikkeling van Renesse willen we het parkeerterrein daarom graag herstructureren.

Probleem- en doelstelling

Het parkeerterrein aan de Oude Moolweg wordt vooral gebruikt door bezoekers van het centrum van Renesse en moet daarom een visitekaartje zijn. De verharding van het parkeerterrein verkeert echter in een matige staat en de groene inkleding van het terrein is eveneens niet meer conform het beeld dat erbij hoort. Verder wil een ontwikkelaar een deel van de bebouwing aan de Zeeanemoonweg slopen en vervangen voor nieuwbouw van appartementen (boven) en detailhandel (beneden). In het kader van deze laatste ontwikkeling hebben wij afgesproken dat er 14 parkeerplaatsen beschikbaar komen op het parkeerterrein Oude Moolweg ten behoeve van parkeren voor bewoners van het appartementencomplex. Hiermee voorkomen we parkeren nabij het nieuwe complex, hetgeen stedenbouwkundig onwenselijk is. 

Graag willen we een complete en zo integraal mogelijke herstructurering van het parkeerterrein bewerkstelligen, afgestemd op de omgeving, de doelstellingen en beeldkwaliteit van het Masterplan Renesse.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat van de herstructurering:

  • Groen ingekleed parkeerterrein als visitekaartje voor de bezoekers van het centrum van Renesse;
  • Optimalisatie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen;
  • Plaatsing van de containers die nu nog aan de Zeeanemoonweg staan (naast het dorpshuis).

Parkeerterrein Oude Moolweg

Planning

De planning ziet er voor 2017 grofweg als volgt uit:

  • September 2017: aanbesteding aanleg parkeerterrein
  • November 2017: gunning aanbesteding parkeerterrein
  • December 2017: voorbereidende werkzaamheden aanleg parkeerterrein

We willen het werk in de eerste maanden van 2018 uitvoeren, gelet op de oplevering van het appartementencomplex en start zomerseizoen in april 2018.